Belgelendirme Şirketleri

eğitimler


Belgelendirme Şirketleri

belgelendirme, akredite bir üçüncü tarafın bir kuruluşu ziyaret edip kuruluşun yönetim sistemlerini değerlendirmesi ve kuruluşun standart olarak belirlenen prensiplere uyduğunu, alanında en iyi uygulamalarda bulunduğunu belirtmek için bir belge vermesidir.

60.000'den fazla belgeli müşteri ve dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biriyiz. Bu da siz tetkik ve belgelendirmeden en iyi şekilde yararlanırken faaliyetlerinizde mümkün olduğunca az aksaklık yaşayacağınız ve maliyetlerin düşük olacağı anlamına gelir.

Bir yönetim sistemi uygulamaya konduktan sonra uzun vadede etkinliğini sürdürmesi için belgelendirilmesi ve kuruluşunuza yarar sağlamaya devam etmesi çok önemlidir.

Bu konuda size yardımcı olacak linklere buradan ulaşabilirsiniz.

ISO NEDİR?

Uluslararası Standartlar Organizasyonu 'nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO Belgesi Nasıl Alınır?

iso belgesiISO sertifikasyon süreci pek çok firma için sıkıntılı bir dönem anlamına gelir çünkü standartların firmanın gerekliliklerine uygun ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi iso standartlarını uygulama konusunda tecrübe sahibi olmayan kişiler için oldukça yorucu bir süreçtir. Başarısızlıkla sonuçlanan her iso denetimi firma için hem zaman kaybı hem de ek mali yükümlülükler demektir. Bu süreci en hızlı ve kolay şekilde atlatmanız için bir iso uzmanına ihtiyaç duyarsınız.

Devamını oku...

ISO ve Tüketici

Tüketiciler için ISO ?
 • ISO standartlarını destekleyen ürünlerin geliştirilmesi ve ticaretini daha iyi karşılayacak hizmetlerin güvenliği için tüketicilerin beklentilerini sağlıklı, amacına uygun, çevreyi koruma ve diğer niteliklere uymasını sağlamak.
 • Tüketici temsilcilerinin ürün özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunması ve ISO standartlarının tüketicinin ihtiyaçlarını karşılaması.
 • Tüketici ürün ihtiyaçlarını karşıladığında bu bir kazan-kazan durumu oluşturur. Hem tüketici hem üretici için faydalı bir servis sağlayıcı olması

Standartlar genellikle ürünlerin özelliklerini tanımlar ve ürünü test etmek için iyi bir yoldur.

Tüketiciler için önemli olan nedir?

 • Kalite ve güvenilirlik
 • Güvenlik ve sağlığın korunması
 • Ürünler arasında uyumluluk
 • Hizmetlerinin sunumunda tutarlılık
 • Mal ve hizmet seçimi
 • Ürün bilgilerinde şeffaflık
 • Adil rekabet, bu nedenle tüketiciler için  daha düşük fiyatlar sağlanması
 • Savunmasız gruplar için ürün uygunluğu(çocuklar, yaşlılar)
 • Çevreyi koruma.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Tüm kuruluşlar çalışma yöntemlerini iyileştirmek isterler. Bu ister pazar paylarının artırılması, isterse maliyetlerin azaltılması şeklinde olsun, risklerin daha etkili şekilde yönetilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması esastır. Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlara izlemeleri ve iyileştirmeleri gereken çerçeve yapıyı oluşturur.

ISO 9001, Dünya’da toplam 178 ülkede 1.000.000 ‘dan fazla kuruluş tarafından uygulanan altyapısı en oturmuş, sadece Kalite Yönetim Sistemi olarak değil, Genel bir Yönetim Sistemi olarak kullanılan bir standarttır.

Her sektörde ve tüm organizasyon yapılarında kullanılabilen ISO 9001, kurumlarda müşteri memnuniyetinin artması, çalışan motivasyonunun artması ve sürekli iyileştirme için temel oluşturmaktadır.

ISO 9000 Standartlar Serisi

ISO 9001 Kalite Yönetim Standartlarından bir tanesidir. Ürünler ve hizmetleri oluştururken proses yaklaşımını kullandırarak ve müşteri memnuniyetinin gelişmesini sağlayan bir standarttır. ISO 9000 Standartlar serisindeki diğer standartlar;

ISO 9000 - Temeller ve Terimler: Yönetim Sisteminde bulunan kavramların arka planı ve kullanılan terminoloji hakkında bilgi verir.

ISO 9004 - Performans İyileşmesi için Kılavuz: 8 temel yönetim prensibi esas alınmıştır. Bu yönetim prensipleri üst yönetimlerin bir çerceve olarak kullanacağı ve performans iyileşmeleri için kılavuz olabilecek referans bir dokümandır.

Devamını oku...

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı

ISO 14001 uluslararası kabul görmüş ve etkli bir Çevre Yönetim Sisteminin gerekleri hakkında bilgi veren bir standarttır. Standart kurumların karlılıklarının artırılması ve çevreye olan etkilerinin azaltılması arasında hassas bir dengede hazırlanmıştır. Tüm kurumun katılımının sağlanması ile birlikte her iki hedefin de gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

ISO 14001’in içeriğinde neler bulunmaktadır?

Genel şartlar
Çevre politikası
Uygulamanın planlanması ve operasyon
Kontrol ve düzeltici faaliyetler
Yönetim gözden geçirme

Böylelikle işinizle alakalı çevre boyutlarını ve bunların çevreye olan etkilerini belirlemeniz, bununla beraber kurumunuzla ilişkili çevre yasaları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmanız mümkün olacaktır. Bundan sonraki işlemler ise düzenli olarak yapılacak gözden geçirmelerle birlikte yönetim sistemi için belirlediğiniz hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmaktır. Katre olarak biz de oluşturduğunuz sistemi periyodik olarak gözden geçirerek standartla uyumlu olması halinde ISO 14001 belgelendirme çalışmaları yapıyoruz.

Devamını oku...

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda güvenlik sistemi ile ilgili gerekleri ortaya koyan ‘Tarladan çatala’ gıda zincirinde bulunan tüm firmalara yönelik uluslararası bir standarttır. Standart Gıda zincirinde güvenliğin sağlanması için temel konuları içermektedir.

Bu temel konular içinde;

İnteraktif iletişim.

Sistem yönetimi.

HACCP planlarında gıda güvenliği tehlikelerin kontrol altına alınması.

Gıda güvenlik yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncellenmesidir.

Kimler için uygundur?

ISO 22000 standardı gıda zincirinde bulunan tüm kurumlar için uygulanabilir uluslararası bir standarttır. Sadece gıda üreticileri için değil aynı zamanda gıda makine üreticileri, paketleme malzemesi üreticileri, temizlik malzemeleri üreticileri, katkı gıda maddeleri üreticileri için de uygulanabilir bir standarttır.

ISO 22000 Uygulamasının Faydaları

Gıda güvenlik yönetimi sisteminin belgelendirmesi size ve firmanıza şu faydaları getirecektir:

Uluslararası bir standart olması sebebi ile ulusal standartlarla kolaylıkla harmonize olabilmesi

Hali hazırdaki gıda güvenlik standartlarının büyük ölçüde şartlarını karşılamaktadır.

Devamını oku...

DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ

9 Haziran Günü Uluslararası Akreditasyon Forumu ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği tarafından Dünya Akreditasyon Günü olarak ilan edilmiştir.

Akreditasyon faaliyetlerinin yaygınlaşması; üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin artması, yurt içi ve dışında rekabet gücünün gelişmesi, akreditasyon hizmetlerinin piyasada güven ortamı oluşturması, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde akreditasyon hizmeti, 2001 yılından bu yana Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sunulmaktadır. Bu 11 yıllık zaman zarfında TÜRKAK tarafından deney ve kalibrasyon laboratuvarları, tıbbi laboratuvarlar, ürün belgelendirme, yönetim sistemleri belgelendirme, personel belgelendirme ve muayene kuruluşları olmak üzere toplam 650 kuruluş akredite edilmiştir.

Devamını oku...

TÜRKAK AVRUPA AKREDİTASYON BİRLİĞİ (EA) İLE YOLUNA DEVAM EDİYOR.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2002 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile imzaladığı Çok Taraflı Tanıma Antlaşmalarının (MLAs) aynen devam etmesine karar verilmesi dolayısıyla uluslar arası tanınırlığını sürdürmektedir. Uluslar arası standartlar ve imzalanan anlaşmalar gereği, TÜRKAK 2012 yılı Mart ayında Avrupa Akreditasyon Birliği tarafından oluşturulan 7 kişilik eş değerlendirme heyetinin (peer evaluation team) denetimine tabi tutulmuştur. Denetim sonucu hazırlanan raporda, TÜRKAK’ın akreditasyon verilen tüm kapsamlarda yeterli ve yetkin, istenen kabiliyet ve kapasitede olduğu belirtilmiş, ancak bazı konularda da eleştirilere yer verilmiştir. Daha sonra TFG (Task Force Group) tarafından da olumlu görüş verilmiş, en son Çok Taraflı Tanıma Antlaşmalarının görüşüldüğü MAC Komitesinin Estonya’nın başkenti Talinn’de 24-25 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantısında TÜRKAK’ın durumu görüşülerek son karar açıklanmıştır. Söz konusu kararda, TÜRKAK’ın sahip olduğu tüm alanlarda akreditasyon hizmetlerine yürütmeye yetkili olduğu teyit edilmiştir. Böylece TÜRKAK’ın uluslar arası tanınırlığın sürdürülmesinin ve akredite ettiği kuruluşların düzenlediği rapor ve belgelerin anlaşmaya taraf tüm ülkelerde geçerliliğinin devamı sağlanmıştır.

Devamını oku...

Web Tasarim Webimaj.Net