Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character

Belgelendirme Nedir?

Belgelendirme, akredite olan nc bir firma taraf?ndan ziyaret edilip kurulu?un ynetim sistemlerini de?erlendirmesi ve kurulu?un standart olarak belirlenen prensiplere uydu?unu, yani alan?nda en iyi uygulamalarda bulundu?unu belirtmek iin bir belge vermesidir.

Bu da siz tetkik ve belgelendirmeden en iyi ?ekilde yararlan?rken faaliyetlerinizde mmkn oldu?unca az aksakl?k ya?ayaca??n?z ve maliyetlerin d?k olaca?? anlam?na gelir.

Bir ynetim sistemi uygulamaya konduktan sonra uzun vadede etkinli?ini srdrmesi iin belgelendirilmesi ve kurulu?unuza yarar sa?lamaya devam etmesi ok nemlidir.

Web Tasarim Webimaj.Net