Belgelendirme Şirketleri

Hata
  • XML Parsing Error at 1:1766. Error 9: Invalid character


Belgelendirme ?irketleri

belgelendirme, akredite bir nc taraf?n bir kurulu?u ziyaret edip kurulu?un ynetim sistemlerini de?erlendirmesi ve kurulu?un standart olarak belirlenen prensiplere uydu?unu, alan?nda en iyi uygulamalarda bulundu?unu belirtmek iin bir belge vermesidir.

60.000'den fazla belgeli m?teri ve dnyan?n di?er belgelendirme kurulu?lar?n?n tmnden daha fazla tam zamanl? tetkik uzman?yla belgelendirme konusunda en byk ve en deneyimli kurulu?lardan biriyiz. Bu da siz tetkik ve belgelendirmeden en iyi ?ekilde yararlan?rken faaliyetlerinizde mmkn oldu?unca az aksakl?k ya?ayaca??n?z ve maliyetlerin d?k olaca?? anlam?na gelir.

Bir ynetim sistemi uygulamaya konduktan sonra uzun vadede etkinli?ini srdrmesi iin belgelendirilmesi ve kurulu?unuza yarar sa?lamaya devam etmesi ok nemlidir.

Bu konuda size yard?mc? olacak linklere buradan ula?abilirsiniz.

ISO NED?R?

Uluslararas? Standartlar Organizasyonu 'nun k?salt?lm?? halidir. 1947 Y?l?nda kurulmu? olup, merkezi ?svire'nin Cenevre ?ehri'ndedir. Kurulu? amac?; dnya ap?nda geerlili?i olacak ?ekilde standartlar yay?nlamak ve bylelikle rnlerin/hizmetlerin uluslararas? dola??m?na katk?da bulunmakt?r.

Web Tasarim Webimaj.Net