Belgelendirme Şirketleri

İSO NEDİR

Uluslararası Standartlar Organizasyonu 'nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO, 1987 yılına kadar ürün standartları yayınlamış iken, bu yıldan itibaren SİSTEM STANDARTLARI da hazırlamaya başlamıştır. Böylece 1994 YILINDA oluşturulan KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ standartları ISO 9000 adıyla yayınlanmıştır. 2000 Yılında ise sistem revize edilerek kapsamı genişletilmiş ve KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ standardları ISO 9001:2000 adıyla yayınlanmıştır.Son olarak bu standart da 2008 yılında ISO 9001:2008 olarak yayınlanmıştır.

Web Tasarim Webimaj.Net