Belgelendirme Şirketleri

Kongre Otelleri Belgelendirmesi

Toplantıların, iletişim, bilgi alışverişi, yönetim ve karar verme aracı olarak ortaya çıkış tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu varsayılmaktadır. Geçmiş yıllarda çok ender rastlanan (özellikle uluslararası) toplantıların sayısında 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra büyük gelişmeler yaşanmıştır. Söz konusu toplantıların sayılarında meydana gelen artışların ulaştığı boyut, kongreciliğin bir meslek haline gelmesine ve kongre olgusunun da bir turizm hareketliği olarak değerlendirilmesine neden olmuş bu sebeple de kongre otelciliği büyük önem kazanmıştır.

Kongre otellerinin sahip olması gereken bazı kriterler arasında; tesisin uygun fiziki yapıya, yeterli teknik donanıma, büyük salonların yanında ufak toplantılar için yeterli sayıda küçük salonlara sahip olması yer almaktadır. Bunların yanı sıra otel organizasyonu içinde katılımcılara destek verecek yetişmiş kalifiye elemanlarının olması önemli bir noktadır.

Otel yönetiminin, katılımcıların yalnızca konferans salonlarından değil otelin tüm diğer faaliyet alanlarından da yararlanmak isteyeceklerini dikkate alarak yemekten içeceğe, alışverişten eğlenceye tüm alanlarında özenli davranması gerekmektedir.

 

Web Tasarim Webimaj.Net