Belgelendirme Şirketleri

TL 9000 Uluslararası Telekomünikasyon Kalite Yönetim Sistemi

TL 9000

TL 9000, temelde ISO 9001:2000 standardına dayandırılmış, telekomünikasyon sektörüne yönelik donanım, yazılım, servis ile sistem ve ölçüm gereklerini kapsayan bir standarttır.

 

Telekomünikasyon kuruluşlarının TL 9000 standart şartlarını yerine getirmeleri sonucunda sağlayacakları pek çok avantajdan bazıları şunlardır:

 

  • Kurumlar müşterilerine verdikleri hizmetleri sürekli hale getirirler
  • Müşteri ve tedarikçileri ile olan iletişimleri gelişir
  • Tüm maliyetler azalır
  • Kuruluş yönetimi güçlenir
  • Tedarikçi performansının etkili izlenmesi sağlanır
  • Kuruluş için çalışanların motivasyonu arttırılır
  • Zaman ve kaynak yönetimi daha etkin hale getirilir

Web Tasarim Webimaj.Net